CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE EN LIGNE 
ET COMMENCEZ À GAGNER
RAPIDEMENT DE L'ARGENT

Wettelijke informatie
Van kracht per 06/05/2021

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor Vertrouwen in de Digitale Economie (Frankrijk), bekend als L.C.E.N., worden de gebruikers van de site https://amzing.fr/ op de hoogte gesteld van deze wettelijke kennisgeving. De aansluiting en navigatie op de site https://amzing.fr/ door de gebruiker impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van deze wettelijke vermeldingen. Deze zijn toegankelijk op de site onder de rubriek "Wettelijke vermeldingen".

ARTIKEL 1 : De uitgever

De editie en de leiding van de publicatie van de site https://amzing.fr/ wordt verzekerd door AMZing, met domicilie BP , 83550 VIDAUBAN, FRANCE, waarvan het e-mailadres amzingtools@gmail.com is.
De persoon is onderworpen aan de RCS met het registratienummer 429 306 145 RCS Draguignan en het BTW-nummer FR74429306145

ARTIKEL 2 : De gastheer

De host van de site https://amzing.fr/ is de vennootschap OVH SAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

ARTIKEL 3 : Toegang tot de site

De site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit een behoefte aan onderhoud. In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de diensten kan de site https://amzing.fr/ niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 : Verzameling van gegevens

De site garandeert de gebruiker het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens met respect voor de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit :
- per e-mail op het adres amzingtools@gmail.com

ARTIKEL 5 : Cookies

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken op de site, automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn navigatiesoftware. Door op de site te surfen, aanvaardt hij deze. Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie te registreren met betrekking tot de navigatie van de Gebruiker op de website. De Gebruiker kan deze cookie deactiveren via de instellingen van zijn browser.

ARTIKEL 6 : Intellectuele eigendom

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, commercialisering, wijziging van het geheel of een deel van de site https://amzing.fr/, zonder toestemming van de uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging en vervolging zoals voorzien in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de GTU van de site https://amzing.fr/ die u kunt vinden onder de rubriek "GTU".

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>